Publicerade artiklar

-’Moving towards Soul-an alchemical journey,
Rehabilitation of women suffering from chronic pain
in a clinical and Jungian context’,
Journal of Analytical Psychology, 2020,65,5. 839-864.

-’Kreativa metoder i handledning – när orden inte räcker ’.
Populärvetenskaplig artikel ( opublicerad) – Handledarutbildningen SAPU 2019-2020.

Sjöström Flanagan C, ’Creative Arts Therapies In the Rehabilitation of Chronic Pain – Movement and Metaphor, reflections from clients and therapist’ published in Nordic Physiotherapy: 2004 ; 8: 120-131

Bullington J, Nordemar R, Nordemar K, Flanagan C, Meaning out of chaos: a way to understand chronic pain. Scand J Caring Sci: 2003:17:325-331

Bullington J, Flanagan C, Nordemar K, Nordemar R,  From pain through chaos toward new meaning. Two case studies. Accepted for publication Int.J. Arts in Psychotherapy, April 2005.

Kontakt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.