Fysioterapi – Mental Hälsa

Fysioterapi – Mental Hälsa

Kropp och Själ i Medicinsk rehabilitering

Att ha ett helhetsperspektiv inom medicinsk rehabilitering handlar om att  förstå människan ifrån alla aspekter – fysiska, psykiska, emotionella, existentiella – och hur dessa påverkar oss igenom hela livet. Smärta  i ’själen’ är därför lika viktigt  att förstå, som smärta i kroppen.

Varje erfarenhet vi haft i livet, både ’goda och dåliga’ lagras i kroppen rent bokstavligt som ett kropps minne. Att få ökad förståelse för våra egna rörelse mönster och  vad kroppen ’säger’ kan ge ökad självinsikt och medvetenhet om hur allt i ens eget  liv hänger samman – hur vi fungerar i den dagliga  tillvaron, hur vi tänker, känner och intuitivt ’lever i vår kropp’!

Mindfulness konceptet, som redskap för stresshanterig, lugn o ro i tillvaron, är en del av mitt arbete inom Mental Hälsa.

Min metod att arbeta utgår ifrån mitt helhetskoncept ’Form o Frihet’ anpassat för patientens individuella behov.

Terapi för:

 • utmattningssyndrom /kronisk trötthet
 • kroniska smärtor / fibromyalgi
 • depression/ ångest
 • trauma/kris bearbetning
 • relations problematik

Metoder:

 • kropp- tanke- affekt medvetande träning
 • exponeringstekniker i fantasi
 • rörelseritual
 • mindfulness

Mål med helhetsperspektiv:

 • aktivera /integrera  kropp medvetenhet i nuet
 • kropp-tanke-känsla-varande 
 • stärka ’ jag ’ känsla
 • öka positiva upplevelser med hela kroppen
 • förändra smärtupplevelsen i kroppen

Kostnad:

Fysioterapi – Mental Hälsa
Landstingsansluten: Högkostnadskort/frikort gäller

Kontakt

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.