Psykoterapi

Psykoterapi

Mitt fokus: Integrera känslor och tankar i kroppen för kropp o själ balans !

Hur vi tänker, känner, upplever oss själv i kroppen påverkar hur vi mår i vardagen. Genom kroppspråket kommunucerar vi både omedvetna och medvetna aspekter av oss själv, som kan förstås som metaforer för vad vi tänker, känner och relaterar.

Känslorna har en reglerande funktion för människan. Starka känslor eller känslomässigt laddade inre bilder kan förändra ’kemin’ i hela kroppen. För endel människor är det svårt att sätta ord på känslor eller att ens ’ bo i kroppen’. Genom psykoterapi där vi använder samtalet, affekt och kroppmedvetenhet genom kreativa terapier kan det bli möjligt att komma i balans, ’möta sig själv’, och ’bara vara’.

Erbjuder: Lång & korttids -terapi, kombinationsterapi Mental Hälsa.

Kostnad:
Fysioterapi – Mental Hälsa
Landstingsansluten: Högkostnadskort/frikort gäller
Psykoterapi/Analys: Särskild taxa

Kontakt